Privacy

Ik doe mijn best om uw privacy optimaal te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
zorgvuldig om ga met uw persoonlijke gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw trainer/coach heb ik als enige toegang tot uw gegevens.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik registreer minimale persoonsgegevens en  inhoudelijke informatie.  Uw inhoudelijke informatie zal nooit aan derden worden gegeven, ook niet aan uw manager of directeur. 

Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen en aan de administratieve verplichtingen kan voldoen. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.